Doprava do celé Evropy

ZáSILKY DO EVROPY VYHODNě RYCHLE BEZ CHYB OD 68 K?

Vyrá?íte s e-shopem nebo firmou za hranice? Po?ta bez hranic Vám zajistí dopravu za skvělé ceny do
v?ech stát? Evropské Unie ve spolupráci s více ne? 50 dopravci. Vy máte v?e pod kontrolou v jediném ú?tu. 

*bez závazku, do 300 ks zásilek měsí?ně, bez svozu zásilek

**více ne? 300 zásilek měsí?ně, se svozem zásilek

Máte e-shop a hodila by se Vám nabídka na míru?

Do Německa Ma?arska Polska Rumunska Slovenska Itálie Francie Rakouska Bulharska ?ecka s námi posílají

a stovky dal?ích e-shop?, které mí?í za hranice

Jsme certifikovanymi ?leny APEK

Na?í misí je pomáhat ?esky e-shop?m expandovat za hranice ?eské republiky. I díky Asociaci pro elektronickou komerci se to nám i e-shop?m da?í. Jedine?né analyzy, vzdělávací akce i klí?ové partnery najdete na?stránkách APEK.

E-shopa?i expandují! Kam nej?astěji?

Jak to funguje? ?ádná věda

Cílem Po?ty bez hranic je maximálně zjednodu?it doru?ování zásilek do v?ech stát? Evropské Unie. První zásilku m??ete poslat u? za 5 minut.?

Pot?ebujete si nastavit individuální podmínky, pravidelné svozy zásilek ze skladu nebo vlastní ?íselnou ?adu?

?

Zalo?te si ú?et zdarma a vyzkou?ejte, co v?e Po?ta bez hranic umí. V p?ípadě dotaz? rádi poradíme na info@postabezhranic.cz. Doporu?ujeme nejd?íve projít ?asté dotazy.

Nejsme jen dopravce. Jsme logisticky partner e-shop?

11 let zku?eností i fail?

Zásilky doru?uje ?eskym e-shop?m u? 11 let. Hodně jsme se nau?ili a ob?as ?lápli i vedle. Díky tomu doká?eme poradit s dopravou do zahrani?í na?im klient?m.

Doprava do v?ech zemí EU

U? do druhého dne m??ete mít své zásilky u adresát? ve vybranych státech. O v?em máte p?ehled v klientském ú?tu.

Napojení na více ne? 50 dopravc?

U?et?íme vám spoustu ?asu. Za 11 let jsme integrovali nejd?le?itěj?í dopravce v Evropě. Vy nemusíte. API dokumentace pro vyvojá?e.

Vratky a nep?evzaté zásilky

Uvědomujeme si pot?ebu doru?it zásilky tam i zpět. Ve vět?ině stát? nabízíme zpětné adresy nebo svoz zásilky na objednávku. Vratky Vám dovezeme s dal?ím svozem.

Férové ceny, co vás nezruinují

V nejoblíbeněj?ích státech pro expanzi e-shop? nabízíme ceny na podobné úrovni, jako lokální dopravci.

Uvezeme více. Nadrozměry i palety

V?dy se sna?íme dát klient?m maximální mo?né parametry zásilek. Individuálně zvládneme zpracovat i nadrozměrné zásilky a palety.

Nej?asteji se nás ptáte...

Pro jakoukoliv firmu, ale nej?astěji e-shop, ktery pot?ebuje posílat zásilky do zahrani?í s kvalitními dopravci.?

Momentálně do 27 zemí Evropy s více ne? 50 dopravci a Po?tou bez hranic.

  1. Zalo?it si ú?et
  2. Nahrát data o zásilce a adresátovi
  3. Vytisknout ?títek
  4. Donést zásilku na depo, objednat si pravidelny svoz nebo poslat konsolidovanou zásilku na depo.

Propojení s e-shopem je vyborná volba! Pro vyvojá?e máme k dispozici API dokumentaci a nabízíme technicky support. Kamarádíme se i s integrátory jako Balíkobot, TouchStore, Foxdeli, Chameleoon, Pohoda. Chcete zajistit individuální napojení? Napi?te nám, vymyslíme to.

To se v?dy ?ídí pravidly dopravce, kterého chcete vyu?ít. V ceníku jsou u ka?dé země uvedeny po?adavky pro daného p?epravce.

Umíme najít ?e?ení pro ka?dy e-shop. Napi?te nám na?obchod@postabezhranic.cz, kolik máte zásilek, do jakych zemí chcete odesílat a jaky sortiment odesíláte. Vzh?ru do světa!.